Đặt phòng online
Ngày đến
Ngày đi
Mã khuyến mại

Phòng hát Karaoke

-Phòng VIP 222, 888: Sức chứa 15-20 người,

Âm thanh tuyệt hảo

Bài trí đặc sắc

Bài hát tiếng Việt, English, tiếng Trung

Giá: 150.000VND/giờ

 

-Phòng VIP 999: Sức chứa 20-25 người,

Âm thanh tuyệt hảo

Bài trí đặc sắc

Phong cách ngồi kiểu Nhật Bản -Hàn Quốc

Bài hát tiếng Việt, English, tiếng Trung

Giá: 199.000VND/giờ

 

-Phòng VIP 666: Sức chứa 35-40 người,

Âm thanh tuyệt hảo cho hát và nhảy

Bài trí đặc sắc phù hợp với các buổi party gia đình& bạn bè

Bài hát tiếng Việt, English, tiếng Trung

Giá: 250.000VND/giờ