Đặt phòng online
Ngày đến
Ngày đi
Mã khuyến mại

Rút giấy phép, phạt tiền Megafun do đăng bài "cấm yêu gái Hải Phòng"

Ngày 29/10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã ra quyết định xử phạt trang tin điện tử Megafun và Báo mới vì lỗi vi phạm hành chính.

Đối với trang tin Megafun, xử phạt vi phạm hành chính đồng đối với Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC vì đăng bài “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng trên Trang thông tin điện tử http://megafun.vn của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

1. Thực hiện không đúng quy định trong Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Hành vi trên được quy định xử phạt hành chính tại điểm a, Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Bị áp dụng hình thức xử phạt tiền: 10.000.000 (Mười triệu đồng)

2. Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi trên được quy định xử phạt hành chính tại điểm a, Khoản 4 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Bị áp dụng hình thức xử phạt tiền: 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng).

Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép 01 tháng, được quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Giao diện trang Megafun

Đối với trang tin Báo mới, xử phạt 10 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ EPI vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Đăng bài: “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên Trang thông tin điện tử http://baomoi.vn của Công ty Cổ phần Công nghệ EPI, thực hiện không đúng quy định trong Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Hành vi trên được quy định xử phạt tại điểm a, khoản 2 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Các quyết định xử phạt trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 29/10.

P.V / infonet.vn

Tin tức khác:

Thay đổi cách tính lương hưu
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật sửa đổi sẽ tăng dần số năm đóng BHXH với lao động nam để được hưởng mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Để được hưởng mức này, người nghỉ hưu năm 2018 cần đóng BHXH trong 16 năm, năm 2019 cần 17 năm, năm 2020 cần 18 năm, 2021 cần 19 năm, từ năm 2022 trở đi cần 20 năm.