Đặt phòng online
Ngày đến
Ngày đi
Mã khuyến mại

Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015

Sáng 16/01/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác VHTTDL năm 2015 tại 5 điểm cầu: Trụ sở Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2014, cùng với những khó khăn kéo dài từ trước do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, đất nước ta cũng phải đối mặt với những thách thức mới, gay gắt và chưa có tiền lệ. Trên thế giới xảy ra nhiều vụ tai nạn hàng không, dịch bệnh Ebola bùng phát, chiến sự ác liệt tại Ukraina, sự rớt giá của đồng rúp Nga – một thị trường khách quan trọng của du lịch Việt Nam. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 7/2014 đã gây căng thẳng trên Biển Đông, làm giảm sút đáng kể lượng khách quốc tế đến Việt Nam, nhất là những thị trường nói tiếng Trung... Bối cảnh đó đã ảnh hưởng bất lợi đến sự tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, gây khó khăn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Ngành. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sự ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với các lĩnh vực hoạt động của Ngành, ngành VHTTDL cả nước đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra.

Nhìn chung, trong năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai chủ động, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức và quản lý lễ hội... được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ.

h

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý đạt kết quả quan trọng, với việc Chính phủ ban hành 02 Nghị quyết, 03 Nghị định; ngoài ra có 25 Thông tư, 05 Thông tư liên tịch đã được ban hành và phát huy hiệu lực.

Toàn Ngành đã chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ứng phó với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan trong vùng biển của Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đấu tranh của Đảng và Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế được tăng cường theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa nghệ thuật Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần vào thành tích chung của ngoại giao Việt Nam, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, đáng chú ý là việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, là căn cứ quan trọng để toàn Ngành xác định phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ chiến lược xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tiếp tục đạt kết quả quan trọng, có thêm 03 di sản của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Phối hợp, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức thành công, đạt trình độ cao về chất lượng nghệ thuật. Các sự kiện định kỳ và thường niên về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục có sự đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của đồng bào.

Về lĩnh vực thể thao, Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII được tổ chức thành công, với 57 kỷ lục quốc gia được xác lập. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ II. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật, tham dự đầy đủ các kỳ Đại hội Olympic, ASIAD, SEA Games, các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế, giành được 355 HCV, 253 HCB và 272 HCĐ.

Đối với ngành Du lịch, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới là động lực quan trọng cho phát triển du lịch Việt Nam trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

Công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực du lịch tiếp tục được hoàn thiện, nhiều quy hoạch phát triển du lịch được phê duyệt và triển khai; sự phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai 14 nhóm giải pháp cấp bách thúc đẩy phát triển du lịch đạt hiệu quả tích cực, giúp ngành Du lịch vượt qua khó khăn, duy trì nhịp độ tăng trưởng khá. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 7.874.312 lượt, tăng 4% so với năm 2013, khách nội địa ước đạt 38,5 triệu lượt, tăng 10% và tổng thu từ khách du lịch ước đạt 230 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Tốc độ tăng trưởng về tổng thu từ khách du lịch cao hơn tốc độ tăng trưởng về lượng khách thể hiện chất lượng du lịch được cải thiện.

Năm 2015, dự báo tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục đi vào ổn định, đây cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, do đó toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011-2015, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về: thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, chế độ, chính sách về VHTTDL; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài; chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ đến nay, xác định nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ biểu dương những kết quả mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2014, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước trong năm vừa qua. Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và cũng là năm có nhiều sự kiện lớn của cả nước, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai kế hoạch công tác và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2015 với tinh thần chủ động và sáng tạo.

Cụ thể, về lĩnh vực văn hóa cần tập trung triển khai Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33/NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng chương trình phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao để tiếp tục bồi đắp vào kho tàng văn hóa nghệ thuật truyền thống phong phú của Việt Nam; quán triệt quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Về lĩnh vực thể thao, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; quy hoạch và tổ chức tốt các đại hội thể dục, thể thao trên toàn quốc. Về lĩnh vực du lịch, cần tập trung triển khai tốt các nội dung của Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới và làm tốt công tác bảo vệ môi trường du lịch theo tinh thần của Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 04/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời khẳng định toàn Ngành sẽ quyết tâm tận dụng những lợi thế, tiềm năng, khắc phục khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2015.

Nguồn: http://www.dulichhaiphong.gov.vn/

Tin tức khác:

Tiệc cuối năm công ty Konya Paper tổ chức tại Camela Hotel trong không gian đầm ấm và tràn đầy niềm vui
Chúng tôi rất vui mừng khi mang đến những điều tuyệt vời nhất cho khách hàng.
Không khí Giáng sinh và đón năm mới tại Camela Hotel & Resort
Không khí Giáng sinh và đón năm mới tại Camela Hotel & Resort
Chả mực Hải Phòng – miếng ngon miền biển
Thiên nhiên ưu đão cho Hải phòng vùng biển Cát Hải – Cát Bà khá dồi dào nguồn hải sản, trong đó có mực tươi. Những món ăn chế biến từ mực khá đa dạng như luộc, hấp, nhúng, dấm, xào, chiên giòn. Ở dạng phơi khô lại có món mực khô xé tay chấm tương ớt, hoặc mực khô làm nhân cùng thịt nạc xay nhuyễn trong món chả chìa. Song thuộc hàng đặc sắc phải kể đến món chả mực.
Các món hải sản Hải Phòng: Nâng cao giá trị thương hiệu ẩm thực Việt
Đảo Bạch Long Vĩ, quần đảo Cát Bà, bán đảo Đồ Sơn không chỉ là những danh thắng nổi tiếng về giá trị toàn cầu mà còn là địa chỉ ẩm thực làm nức lòng du khách Năm Châu. Biển xanh cung cấp nguồn hải sản phong phú như cá, tôm, mực, ốc, ghẹ, cua bể, hải sâm, bào ngư, tu hài, rong biển… Cư dân Hải Phòng giỏi sử dụng những sản vật đánh bắt lên từ biển khơi hay tự mình nuôi trồng, chế biến để làm thành các món ăn khoái khẩu, bổ dưỡng, bắt mắt, không phải vùng nào cũng có.
Bí quyết du lịch cho cặp đôi hạnh phúc
Du lịch có thể khiến bạn và người yêu trở nên hiểu và yêu nhau hơn. Bạn có chắc sau khi khởi hành một chuyến đi như một cặp đôi, lúc trở về nhà, hai bạn vẫn là một cặp ăn ý?
Độc đáo nem vuông Hải Phòng
Chiếc nem vuông mang hương vị và hình dáng độc đáo chính là niềm tự hào của người Hải Phòng. Món này đã níu chân bao lữ khách.
Món ngon khi du lịch Hải Phòng
Mùa hè này, nếu có dịp du lịch xuống thành phố hoa phượng đỏ (Hải Phòng), có 3 món ăn dân dã lại rất ngon mà bạn không nên bỏ qua...
Bún cá - Hương sắc ẩm thực Hải Phòng
Hải Phòng - thành phố cảng biển này đã chắt lọc, giữ lại cho mình những hương vị ẩm thực đầy cá tính. Bún cá chính là một trong những hương vị đó.
Lai rai lẩu nướng vỉa hè Đất Cảng
Mùa đông trời lạnh, lang thang qua những dãy phố ở Hải Phòng ngập đồ nướng, không ăn thì phí nửa cuộc đời.
Halloween
Halloween (viết rút gọn từ "All Hallows' Eve", nghĩa là 'Buổi tối vọng (Lễ) Chư Thánh') là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương.