Đặt phòng online
Ngày đến
Ngày đi
Mã khuyến mại

Tin xã hội

Thay đổi cách tính lương hưu
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật sửa đổi sẽ tăng dần số năm đóng BHXH với lao động nam để được hưởng mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH. Để được hưởng mức này, người nghỉ hưu năm 2018 cần đóng BHXH trong 16 năm, năm 2019 cần 17 năm, năm 2020 cần 18 năm, 2021 cần 19 năm, từ năm 2022 trở đi cần 20 năm.
Rút giấy phép, phạt tiền Megafun do đăng bài
Đối với trang tin Megafun, xử phạt vi phạm hành chính đồng đối với Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC vì đăng bài “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên Trang thông tin điện tử http://megafun.vn của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính